แอนท์คอมเมิร์ซ มีเดีย เป็นบริษัทองค์กรเอกชนที่ดําเนินกิจการด้านงานอีคอมเมิร์ซและสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก อาทิ การสร้างสื่อธุรกิจออนไลน์ เช่น ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น, การทำสื่อดิจิตอลมาเกตติ้ง เช่น การยิงโฆษณา,ดูแลเพจและแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมไปถึงเป็นที่ปรึกษา ทางด้านการตลาดอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ที่สนใจเริ่มทําธุรกิจและ ต้องการนําธุรกิจเข้ามาสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียดธุรกิจ

– บริษัทรับทําแอปพลิเคชัน พัฒนาซอร์ฟแวร์และออกแบบเว็บไซต์
– การทํา E-commece ในทุกแพลตฟอร์ม
– สื่อกลางในการกระจายข่าวสารให้สินค้าและบริการทั่วประเทศ
– บริการดูแลเพจพร้อมยิงโฆษณา
– บริการจัดทำสื่อคอนเทนท์
– บริการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
– บริการจัดหาอินฟลูเอนเซอร์
– บริการออกแบบกราฟิก
– บริการโปรดักชันภาพนิ่งและวีดีโอ

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันทำให้มีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูงตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกและยุคสมัยในปัจจุบัน คุณชัยโรจน์  บูรณสมบัติ ผู้บริหารบริษัท แอนท์ คอมเมิร์ซ มีเดีย จำกัด จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจในองค์กรให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของเศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตภายใต้คอนเซ็ปที่ว่า ‘ I smart, I worldwide ‘ พร้อมกับผลักดันธุรกิจคู่ค้าให้ก้าวไปด้วยกันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดกับทีมงานมืออาชีพ ‘ Marketing Solution & Creative content company . ‘

บุคลากรและพนักงาน

บุคลากรในบริษัท แอนท์คอมเมิร์ซ มีเดีย จํากัด เป็นบุคลากรเจนเนอเรชั่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทิศทางของการตลาดด้านอีคอมเมิร์ซ ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เศรษฐกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีความชํานาญในสายงานด้านต่างๆ ทั้งด้านการจัดทําสื่อออนไลน์,การวิเคราะห์การตลาด, เศรษฐกิจ, การวางแผนรูปแบบงานทั้งทางระยะสั้นและระยะยาวให้กลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

SERVICE

บริการ อีคอมเมิร์ซ
การตลาดออนไลน์
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
รับปรึกษาการตลาดออนไลน์ (Ditgital Marketing)
WEB DESIGN
UI/UX DESIGN
E - SHIPPING
DIGITAL MARKETING
BRAND DESIGN
ADVERTISING
PHOTO GRAPHY
VIDEO EDITING
WEB DESIGN
UI/UX DESIGN
E - SHIPPING
DIGITAL MARKETING
BRAND DESIGN
GRAPHIC DESIGN
PHOTO GRAPHY
VIDEO EDITING

WE ARE CREATIVE

          บุคลากรและทีมงานบริษัท แอนท์คอมเมิร์ซมีเดีย พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคด้วยประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้านของผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านสายงาน E-commerce ,ด้านการวางแผนตลาด ,ด้านการทาสื่อโฆษณาประชาสัมธ์, ด้านเทคโนโลยีและไอที ที่ทันต่อโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน อย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการของเราได้อย่างดีที่สุด

PORTFOLIO

BLOG

WhatsApp เปิดตัว Cloud API

WhatsApp คือแพลตฟอร์มยักษ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการแ … WhatsApp เปิดตัว Cloud AP...

Read More

CONTACT

ติดต่อเรา

● 8/22 หมู่ 22 ต.รอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
● Email : [email protected]
● Phone : 052-020388
● Facebook : ANT commerce Media
● Line : @acm-idea

เกี่ยวกับเรา

● บริษัทรับทําแอปพลิเคชัน พัฒนาซอร์ฟแวร์และออกแบบเว็บไซต์
● การทํา E-commece ในทุกแพลตฟอร์ม
● สื่อกลางในการกระจายข่าวสารให้สินค้าและบริการทั่วประเทศ
● บริการดูแลเพจพร้อมยิงโฆษณา
● บริการจัดทำสื่อคอนเทนท์
● บริการจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
● บริการจัดหาอินฟลูเอนเซอร์
● บริการออกแบบกราฟิก
● บริการโปรดักชันภาพนิ่งและวีดีโอ

ติดต่อเรา

● 8/22 หมู่ 22 ต.รอบเวียง อ. เมือง จ.เชียงราย 57000
● Email : [email protected]
● Phone : 052-020388
● Facebook : ANT commerce Media
● Line : @acm-idea

เกี่ยวกับเรา

● ออกแบบ และ พัฒนาแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์
● ออกแบบกราฟิก
● สร้างและดูแลเพจเฟซบุ๊ก
● รับทำโฆษณาบนเฟซบุ๊ก (ยิงโฆษณา)
● บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (จีน)
● รับปรึกษาการตลาดออนไลน์ (Ditgital Marketing)
● ทำ E-commece ในทุกแพลตฟอร์ม

MAP
MAP