SHIPPING X SCENT การสั่งซื้อและขนส่ง

          บริการจัดซื้อและนําเข้าสินค้าจากประเทศคู่ค้า (จีน) อาทิ การจัดซื้อและนำเข้านําเข้าสินค้าให้กับแบรนด์ X SCENT จากประเทศจีน