สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

  บริการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ โดยการวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรทั้งสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 

  • ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ปรึกษาวางแพลนกลยุทธ์สินค้าและบริการ
  • บริการกระจายสื่อ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่ออฟไลน์

ผลงานที่ผ่านมา

  • ออกแบบสื่อโฆษณากับแบรนด์ X SCENT (เอกซ์เซนท์)